In het gemeentehuis van Urk is momenteel de expositie "Vikingr" van Karin ten Napel te bezichtigen.

In suggestieve en mythische beelden laat Karin zien hoe het is in de hoofden en harten van de bewoners rondom de Zuiderzee. Ze is in staat een wereld te laten zien die volgens velen niet meer bestaat. Tijdens de tentoonstelling in het gemeentehuis is het project ‘’Vikingr’’ te zien, waarmee zij in 2014 afstudeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.

De mysteries van de Zuiderzee, ze zijn er nog. Fluisterend in de wind, mompelend in de golven en als flarden in de mist boven het water. Iedereen die aan de Zuiderzeekust woont kent het gevoel: de zee blijft na alle eeuwen nog vragen om ontzag zelfs in zijn ingedamde versie. Gevoelens van angst en bewondering gaan met het water gepaard en worden weerspiegeld in de vele verhalen die tot op de dag van vandaag verteld worden. - Martijn J. Adelmund

Website Karin: karintennapel.nl


Openingstijden: 
Maandag t/m donderdag: 09.00 uur-12.30 uur | 14.00 uur-  16.30 uur
Vrijdag: 09.00 uur- 12.30 uur

Gemeentehuis Urk
Singel 9, 8321 GT  Urk
Tel: 0527-689868

Laatste tweets