Namens de Stichting Culturele Activiteiten en Bibliotheek (SCAB) wil ik u graag welkom heten op onze site, waar we u informatie geven over al onze activiteiten. SCAB heeft als doel om de belangstelling voor kunst en cultuur op Urk te stimuleren, in de breedste zin van het woord. Dat wil zeggen: voor jong en voor oud, en voor alle gezindten. Met respect voor traditie en oog voor vernieuwing. Ook willen wij de ontplooiing van Urker talent ondersteunen door het bieden van expositieruimte of podia. Als vrijwilligers hebben we ons georganiseerd in werkgroepen om deze doelstellingen te realiseren. Wilt u zelf ook meedoen, of heeft u een goed idee voor de SCAB? Neem dan contact met ons op. Samen staan we sterk voor de culturele kracht van Urk.

Hans Crebas (voorzitter)

Laatste tweets

Doelstelling

De SCAB heeft ten doel het stimuleren van de belangstelling voor kunst en cultuur. Wij trachten dit doel te bereiken door:
  • het organiseren van activiteiten, zoals exposities, concerten, uitvoeringen, lezingen, cursussen, workshops, demonstraties, wedstrijden, voorstellingen, excursies etc.
  • Het verstrekken van informatie en het verzorgen van publiciteit/publicaties
  • Het verwerken en beschikbaar stellen van middelen en kennis aan belangstellenden, verenigingen en (overheids)instanties

Werkterreinen

De aandacht van de SCAB gaat uit naar alle mogelijke vormen van kunst en cultuur, zoals beeldende kunst, fotografie, vormgeving, architectuur, muziek, toneel, film, literatuur en wat dies meer zij.

Ook gaat onze belangstelling uit naar andere disciplines waarin een cultuur zich manifesteert: geschiedenis, religie, antropologie, vrijetijdsbesteding, kookkunst et cetera.

Geschiedenis

In de loop van 1991 kwam een stel jonge Urkers samen met het idee om meer aandacht te creëren voor kunst en cultuur op Urk. De resulteerde uiteindelijk in februari 1992 tot de oprichting van de Stichting Culturele Activiteiten. In 1994 werd samenwerking gezocht met de bibliotheek te Urk. Dit leidde tot een samenwerking die veel verder ging dan het oorspronkelijke scala aan activiteiten waarbij de bibliotheek  als centrum fungeerde.

Tot op  heden is de Stichting actief vanuit de Bibliotheek, onder de naam Stichting Culturele Activiteiten Bibliotheek (SCAB) en biedt jaarlijks een brede scala aan activiteiten aan voor donateurs maar ook  voor belangstellenden.